سرخط

برخی از آدما نیازشون کم محلیه ! هرچقدر بیشتر بهشون توجه نشون بدی ، بیشتر ازت فاصله میگیرن . هر چه بیشتر محبت کنی بیشتر اونها رو میترسونی ، عشق و دوست داشتن ها درشون با نیاز و تمنا های بسیار همراهه و این دست خودشون نیست ، در باورشون عشق یعنی تشنگی ! ناخودآگاهشون همیشه بدنبال کسانی میگرده که طردشون کنن ! گاهی لازمه برای اینکه آسیب نبینی از این نوع انسان ها فاصله بگیری . چون دوست داشتن این جور آدما زهرآلوده ، تیغ هایی داره که هر چه نزدیک تر بشی بیشتر در روحت و تنت فرو میره .... گاهی باید آدم ها رو به حال خودشون رها کرد ، تا همیشه در تمنای عشق های دست نیافتنی بهترین روزهای زندگی رو بر باد دهند ... گاهی باید سر و سامانی به احساسات دهی و جایی در قلبت برای انسانهایی باز کنی که برای تو ، عشقت ، احساساتت ارزش و احترام قائلند . انسانهایی که دوست داشتن ها براشون تعاملی و متقابله ، شهامت و قدرت عشق ورزی دارند و مثل عده کثیری از انسانها نیاز به محبت دارند ، نیاز به توجه و احترام ... نه نیاز به بی توجهی و کم محلی ... 

/ 0 نظر / 9 بازدید