سلام

هیچکس هیچ کجا ، هیچ گاه عمیقا"منتظر هیچکس نیست ....  من بچه نبودم ، بزرگ بودم ...  تصمیمم را گرفتم ، میخواهم مهاجرات کنم ... شاید کسی جایی منتظرم باشد ... 

/ 4 نظر / 19 بازدید
یلدا جعفری

سپید زاده شدیم.. کاش سیاه نشویم!! شاید کسی جایی بدنبال آیینه وجودمان نشسته باشد درود بر تو... که تمام خستگی راهم را ربودی [قلب][گل]